madencilik-sektoru

Madencilik Sektörü

RMM Madencilik, 2017 yılı itibariyle aktif olarak maden ihracatına başlamıştır. Özellikle Çinko Cevheri ihracatında önemli bir gelişme gerçekleştirmiş ve MART-2018 dönemi itibariyle, Kayseri Gümrük Müdürlüğü’nden en fazla karayolu ihracat çıkışı gerçekleştiren firma olmuştur.
2017 yılında toplam 2853 ton olan ihracat hacmi, 2018 yılının ilk dört ayında 54103 tona yükselmiştir. İhracat lojistiğinde, müşterilerinin talebi doğrultusunda karayolu – denizyolu ve demiryolu kullanabilme kabiliyetine de sahiptir. Kayseri Yeşilhisar’da bulunan tesislerinde, yükleme yapabilme ve aynı zamanda talep doğrultusunda malzemeyi paketleyebilme imkanı da mevcuttur.
2018 yılının ilk dört ayında, Yeşilhisar tesisinde 803 adet tır yüklemesi gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 21000 ton malzeme bu sevkiyata uygun olarak paketlenmiştir.
Yine 2018 yılının ilk aylarında, Mersin Limanı’ndan 34000 tonluk dökme malzeme ihracatı gerçekleştirilmiş olup, yıl içerisinde tekrarlanması planlanmaktadır.
RMM Madencilik bünyesinde bulunan laboratuvar sayesinde de, ticarete konu olan malzemelere ilişkin Çinko-Kurşun-Demir-Klor-Flor gibi elementlerin oranları, literatürde kabul görmüş yöntem ve cihazlar ile tespit edilebilmekte ve bununla beraber nem analizleri yapılabilmektedir.