Misyon

Rekabetçi ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi ile hem tedarikçi hem de müşterilerle uzun dönemli ve sürekli gelişen ilişkiler yardımıyla, mevcut ihracat hacmini de büyüterek ülkemize döviz girişi artışını sağlamaya hizmet etmektir.